Severdigheter

Helleristninger

I Nordland finner man en særegen type bergbilder, kalt slipt bergkunst. Figurlinjene er slipt inn i det glattskurte berget, en framstillingsteknikk ellers ukjent i verdenssammenheng. De glattpolerte linjene gjør det vanskelig for lav og andre vekster til å få feste slik at figurene framstår i kontrast til det mørke berget omkring.

Bergbildene ble laget i den eldre steinalder og kan være rundt 9000 år gamle.

Karakteristisk for sen slipte bergkunsten er at motivene består av naturalistiske dyrefigurer. Streken er elegant og fremhever særtrekk ved de ulike dyreartene. Dyrene som er avbildet er elg, rein, bjørn, hval, sel, fisk og fugler.

Denne bergkunsten kan oppleves på samme sted som fortidens mennesker formet den – i den mektige Nordlandsnaturen.

Helleristninger på Tømmerneset

helleristninger

Helleristningene på Tømmerneset ved Sagelva innerst i Sagfjorden, finner vi et av bildene med slipte bergbilder. Feltet omfatter to reinsdyrsfigurer i naturlig størrelse, plassert på en bratt bergvegg. For å komme til bildene kan man gå fra campingplassen ca. 800 meter etter en merket løype.